allamah

[Arab] [arkaik] mahir, sangat pandai:
pensyarah-pensyarah yang ~.

berkongsi