tolok I

bandingan, imbangan (yang sama), tara:
tidak ada ~ bandingnya;
alat ~
sejenis alat untuk mengukur kuasa atau kuantiti hujan (arus, angin, dan lain-lain);
~ hujan alat yang digunakan untuk mengukur banyaknya air hujan;
~ Sulaiman [sastera lama] sejenis azimat;
~ tekanan alat untuk menguji atau mengukur tekanan sesuatu, misalnya stim;

setolok sama tingkatnya (kedudukannya dan lain-lain), sebanding, seimbang, setara;
tiada ~ (dengan) tidak sebanding (dengan), tidak seimbang (setara) dengan;
kunci ~ anak kunci yang sesuai dengan berbagai-bagai kunci (mangga);

bertolok berbanding, berimbang;
tidak ~ tidak ada yang menyamainya, tiada samanya, tiada dua;

menolok menyamakan (ukuran, timbangan) dengan ukuran (timbangan) yang sebenarnya;

penolok
1. imbangan, yang sama;

2. ukuran yang dipakai sebagai piawai.

berkongsi