terminologi

1. kajian tentang istilah;

2. kumpulan kata khusus yang berkaitan dengan sesuatu bidang (ilmu).

berkongsi