teknologi

1. aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan, dan lain-lain, sains gunaan:
Universiti Malaya memainkan peranan yang penting untuk melahirkan pakar-pakar ~ kita;

2. kaedah atau proses menangani sesuatu masalah teknikal;
~ maklumat tekonologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat secara elektronik;
~ maklumat dan komunikasi teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi;
~ tinggi teknologi yang berasaskan kajian saintifik termaju seperti penggunaan peralatan elektronik yang canggih;

berteknologi mempunyai teknologi:
masyarakat ~ tinggi.

berkongsi