soljar

[bahasa percakapan] askar, tentera, serdadu, sojar.

berkongsi