segah

1. berasa penuh (kerana kekenyangan dan lain-lain), senak;

2. terlalu penuh berisi (pundi-pundi, karung, dan lain-lain).

berkongsi