sahaya

1. abdi, hamba;

2. kata ganti diri pertama, saya.

berkongsi