rok IV

[Kelantan], [Terrenganu] larat, upaya:
barang itu terlalu berat, aku tak ~ memikulnya.

berkongsi