relatif

berkenaan sesuatu yang berdasarkan perbandingan atau saling berkait dengan sesuatu yang lain, tidak mutlak, nisbi, bandingan:
sebenarnya kesopanan itu satu konsep ~;
kini usia kemerdekaan telah memberikan pengalaman kehidupan yang secara ~ boleh dikatakan memadai sehingga pada satu peringkat;

kerelatifan perihal (keadaan dan sebagainya) relatif.

berkongsi