radiologi

cabang ilmu perubatan yang melibatkan penggunaan unsur (tenaga) radioaktif dalam pemeriksaan dan perawatan sesuatu penyakit.

berkongsi