pragmatisme

1. kepercayaan bahawa kebenaran atau nilai sesuatu teori, ajaran, doktrin, dan sebagainya bergantung pada kegunaannya secara praktik;

2. cara menangani masalah atau menghadapi sesuatu isu secara praktikal, sikap pragmatik.

berkongsi