populis

(Pol) orang yang menyokong faham populisme.

berkongsi