perspektif

1. cara pelukisan (penggambaran) sesuatu benda dan lain-lain pada permukaan yang rata sebagaimana yang kelihatan dari sesuatu tempat pada mata seseorang;

2. pandangan (pentafsiran) yang wajar berkenaan sesuatu dengan memperkirakan bahagian-bahagiannya dalam hubungan keseluruhannya:
logika dan ~ amat penting dalam menghadapi hal ini;
oleh yang demikian ~ latihan hendaklah dilihat dari sudut lain.

berkongsi