pelbak

[Indonesia-Belanda], [bahasa percakapan] tempat (tong) sampah.

berkongsi