naratif

1. cerita atau kisah tentang peristiwa, pengalaman, dan lain-lain:
bolehlah dikatakan bahawa sesuatu ~ seperti cerpen, cereka dan sebagainya adalah merupakan hasil daripada prestasi linguistik;

2. yang menceritakan (mengisahkan):
gaya ~nya juga mirip karangan biasa;
puisi ~
puisi (sajak) yang mengisahkan sesuatu.

berkongsi