moden

dari masa sekarang, berkaitan dengan masa kini, yang terbaru, cara (kaedah) baru, mutakhir:
bahasa ~;
senjata ~;
alat kelengkapan ~;

berkongsi