meritokrasi

sistem sosial yang menyanjung tinggi kedudukan seseorang kerana kebolehannya (bukan kerana keturunan atau kekayaan):
organisasi yang mengamalkan ~.

berkongsi