mekanisme

1. bahagian dalam sesuatu jentera yang menggerakkannya;

2. susunan atau jalinan bahagian yang bekerjasama seperti bahagian-bahagian dalam jentera;

3. alat yang terdiri daripada mesin:
komputer secara langsung menjadi ~ terpenting bagi membantu kerja-kerja percetakan;

4. cara (sistem, saluran, dan sebagainya) untuk memungkinkan atau membuka jalan kepada pelaksanaan dan sebagainya:
Usul al-Fiqh (pengasasan perundangan Islam) menyediakan ~ yang diperlukan untuk mengubah, menunda, menambah atau menguatkuasakan undang-undang.

berkongsi