luncur

1. = meluncur melungsur, menggelongsor:
anak itu ~ daripadapangkuan ibunya;

2. lucut (daripada pegangan dan lain-lain), lelap (barang gadaian):
barang yang digadaikan itu telah ~;

3. bergerak dengancepat (kereta dan lain-lain):
sebuah kereta besar meluncur masuk danberhenti di sisinya;

4. keluar dengan lancarnya (kata, percakapan, dan lain-lain):suatu teguran sedia meluncur daripada mulut ayahnya;
~ air
sukan yang menggunakan papan luncur untuk meluncur di atas permukaan laut yang berombak tinggi;
~ ais sukan yang menggunakan sepatu luncur yang berbilah besi di bahagian tapak untuk meluncur di permukaan gelanggang ais yang rata dan licin;
~ angin sukan air yang menggunakan papan luncur yang dilengkapi dengan layar, palang dan lain-lain, yang peluncurnya berdiri di atas papan luncur tersebut;
~ salji sukanyang menggunakan papan luncur yang dipasangkan pada kasut, dan dua batang tongkat untuk membantu pergerakan di kawasan bukit yang bersalji;
berseluncur meluncur-luncur di tempat yang licin (di atas lumpur dan lain-lain);

meluncuri bergerak dengan cepat di, meluncur di:
sebuah kereta ~ jalan yang sepi itu;

meluncurkan
1. melancarkan, melongsorkan:
~ kapal;

2. mengeluarkan (kata-kata dan lain-lain) dengan lancar:
ia pun ~ kata-kata ini;

terluncur terlepas ke bawah, tergelincir;

luncuran gerakan meluncur:
dari segi teori untuk menghasilkan ~ yang maksimum, sudut balingan mestilah 45;

peluncuran
1. tempat untuk meluncur;

2. perihal (perbuatan atau proses) meluncur, meluncuri atau meluncurkan;

peluncur
1. orang yang meluncur (dalam luncur air, luncur ais dan sebagainya);

2. alat yang digunakan untuk meluncur atau meluncurkan;
pesawat ~ [Indonesia] sejenis pesawat (kapal) terbang yang tidak memakai enjin.

berkongsi