locoh

[Kelantan], [Terrenganu] terlepas (daripada jerat atau genggaman):
bagaimana kamu pasang jerat itu sampai burung itu ~.

berkongsi