lingkung

1. lilit, keliling, pusing keliling;

2. gulung, gelung;

selingkung
1. sekeliling, selilit (sesuatu kawasan dan lain-lain);

2. seluruh kawasan di dalam suatu lingkaran, semua orang (dalam suatu perbadanan dan lain-lain);

melingkung memagari (menandai dan lain-lain) berkeliling;

melingkungi
1. mengelilingi, melingkari:
balai itu dilingkungi pagar dawai berduri;

2. melingkupi, meliputi, memasukkan dalam pengaruh (kawasan dan lain-lain);

terlingkung
1. telah dilingkungi (dikelilingi), terkurung dalam;

2. termasuk dalam sesuatu pengaruh (kawasan dan lain-lain):
orang yang hidup ~ dalam suatu masyarakat;

lingkungan
1. sempadan (garisan dan lain-lain) yang mengelilingi sesuatu, bulatan, lingkaran;

2. semua yang terlingkung dalam suatu kawasan (kuasa dan lain-lain):
usianya belum berapa lanjut, barangkali dalam ~ empat puluhan;
pantai timur semenanjung termasuk dalam ~ daerah pedalaman Singapura.

berkongsi