lambuk I

gembur, hancur (tanah);

melambuk
1. menghancurkan (tanah), menggemburkan;

2. membuang tanah ke luar dari tempat yang digali (seperti perigi, parit, dan lain-lain).

berkongsi