kristalografi

1. kajian tentang pembentukan hablur;

2. kajian tentang susunan dalaman (ion dan molekul) dan bentuk luaran hablur, dan pengelasan hablur;
~ sinar-X kaedah penentuan struktur hablur dengan menggunakan sinar-X.

berkongsi