kepada

1. kata untuk menyatakan arah ke (dipakai sebelum nama orang atau kata pengganti diri), pada:
mengirim surat ~ orang tuanya;

2. terhadap, akan:
jangan berbuat jahat ~ orang;

3. daripada, pada:
baginda memohon Siantan ~ Betara Majapahit;
ia penolong ~ Pegawai Daerah.

berkongsi