kelusuk

mengelusuk menggosok kuat-kuat;

gelosok.

berkongsi