kelun

[Jawa];

berkelun, berkelun-kelun berkepul-kepul (asap), bergelung-gelung (berkenaan (dengan) asap yang menuju ke udara), menabun (asap):
wap panas ~ keluar daripada roti yang baru dihidangkan.

berkongsi