kelumun

[Minangkabau] kelubung, selubung;

berkelumun berkelubung, berselubung;

mengelumuni mengelubungi, menyelubungi, meliputi.

berkongsi