kelon

[Jawa];

mengeloni mendakap (memeluk) anak dan lain-lain sambil berbaring;

elon.

berkongsi