kelodak

kotoran seperti habuk tanah, lumpur, pasir dan sebagainya yang mendak dan berkumpul di dasar sungai, longkang dan sebagainya;

berkelodak mengandungi atau dicemari kelodak:
air lebihan yang ~ mengalir terus ke sungai sehingga boleh merosakkan banyak hidupan akuatik;

pengelodakan pembentukan atau pengenapan kelodak:
sebahagian besar ~ disebabkan pembangunan kerja tanah yang tidak terkawal oleh pemaju dan kontraktor yang tidak bertanggungjawab.

berkongsi