kelecek

mengelecek (dalam permainan bola sepak, hoki dan sebagainya) membawa bola dengan kaki, kayu pemukul dan sebagainya dengan pergerakan yang cepat dan tangkas serta mengelirukan supaya tidak dapat dirampas pihak lawan;

terkelecek terpeleset (kerana licin dan sebagainya), tergelincir.

berkongsi