kelat II

= tali ~ tali untuk menarik layar kapal atau untuk menumbangkan pokok yang ditebang;
juru~ anak kapal yang mengendalikan tali kelat;

mengelati menarik tali kelat.

berkongsi