kekolong

gelung-gelung daripada rotan (logam dan lain-lain);

kolong II.

berkongsi