kekas I

mengekas mengais (berkenaan (dengan) ayam dan lain-lain);

kakas I.

berkongsi