kedadah

kedadak (sejenis penyakit), taun, cika.

berkongsi