kecup

= kecupan ciuman dengan melekatkan bibir;

mengecup mencium dengan melekatkan bibir pada sesuatu;

mengecupi mengecup berulang kali atau untuk beberapa ketika:
maka Tun Tuah pun tersenyum-senyum seraya dikecupinya akan pustakany

berkongsi