kavalri

1. pasukan askar berkuda;

2. pasukan tentera darat yang menaiki kereta perisai.

berkongsi