katapel

[arkaik] [Indonesia-Belanda]

1. lastik;

2. alat untuk melepaskan kapal terbang (daripada kapal induk).

berkongsi