katan

[Kelantan] modal:
saya tidak ada ~ hendak membuka perniagaan.

berkongsi