kasau

kayu yang melintang pada atap (bumbung) rumah dan lain-lain (untuk memasang atap);
~ betina kasau yang kecil;
~ jantan kasau dasar yang lebih besar (tempat kasau betina dipasang).

berkongsi