karisma

kualiti (daya kepimpinan, daya penarik) atau sifat-sifat tertentu seseorang individu yang menjadikannya berupaya mempengaruhi atau menjadi perangsang kepada khalayak ramai:
heroisme ialah pemujaan terhadap seseorang tokoh, yang dianggap mempunyai kelebihan, keunggulan, ~, dan kewibawaan;

berkarisma mempunyai karisma:
John diagung-agungkan oleh rakyatnya dan mereka mengira Amerika mempunyai presiden yang paling ~ dalam sejarah.

berkongsi