karar

[Arab]

1. tenang, tenteram:
negeri Melaka pun ~lah pada zaman Laksamana menjadi hulubalang itu;

2. tetap (berada di):
maka ~lah Sang Sepurba menjadi raja.

berkongsi