kapok

[Jawa] jera (tidak mahu melakukan lagi), serik;

mengapokkan menghukum dan sebagainya supaya serik atau jera.

berkongsi