kalicau

[Minangkabau];

mengalicau mengelak, menjauhkan diri (dari sesuatu);

mengalicaukan mengelakkan.

berkongsi