kaedah

cara atau peraturan membuat sesuatu (terutamanya yang bersistem atau yang biasa);
~ mengajar cara mengajar (berdasarkan prinsip-prinsip tertentu).

berkongsi