jerat I

1. tali pencerut (tali yang disimpulkan) untuk menangkap binatang dan lain-lain;
jenis-jenisnya:
~ bidas, ~ bingkas, ~ embat, ~ tanjul;
menahan ~
memasang jerat;

2. [kiasan] tipu muslihat untuk menyusahkan (merugikan dan lain-lain) orang;

~ halus kelindan sutera (peribahasa) tipu muslihat yang sangat halus;
~ semata bonda kandung (peribahasa) anak tunggal yang sangat dimanjakan;
~ serupa jerami (peribahasa) tipu muslihat yang tersembunyi dalam kesukaan;
bagai menjenguk ~ sial (peribahasa) benci akan sesuatu pekerjaan tetapi terpaksa melakukannya juga;
menahan ~ di tempat genting (peribahasa) mencari keuntungan daripada kesusahan (penderitaan) orang lain;
terpasang ~ halus (peribahasa) dikenakan tipu muslihat;
tahan ~ sorong kepala (peribahasa) hendak mencelakakan orang lain, tetapi diri sendiri yang mendapat celaka;

sejerat [Minangkabau] seikat, seberkas;

menjerat
1. memasang jerat, menangkap dengan jerat:
~ burung (kijang dan lain-lain);

2. [kiasan] melakukan tipu muslihat, menyusahkan (mencelakakan) orang dengan tipu muslihat:
hati-hati engkau, jangan dijerat oleh perempuan jalang itu;

terjerat
1. tertangkap dengan jerat;

2. [kiasan] tertipu, terpedaya;

penjerat
1. orang yang menjerat;

2. alat untuk menjerat.

berkongsi