jajah

menjajah
1. pergi dari satu tempat ke tempat lain, menjelajah:
kami telah ~ ke seluruh tempat itu;

2. menakluk dan memerintah sesuatu daerah:
sebelum orang Portugis datang ~, kota Melaka merupakan pusat kebudayaan Melayu;

3. [kiasan] menakluki, menguasai:
peristiwa semalam sedang ~ pemikiran Sagid;

terjajah dalam keadaan dijajah:
kita mesti membantu perjuangan rakyat yang masih ~;

jajahan
1. kawasan yang termasuk dalam satu pentadbiran:
negeri Johor dengan segala ~nya;

2. daerah atau kawasan (negeri dan lain-lain) yang ditakluki:
tanah ~ British;
jalan ~
[Indonesia] jalan kecil, lorong;

penjajahan perihal atau perbuatan menjajah (sesebuah negeri atau kawasan lain):
dia berjuang untuk menamatkan ~ di negeri itu;

penjajah bangsa (negeri) yang menjajah sesebuah negeri lain.

berkongsi