interpretasi

tafsiran, penjelasan (tentang makna, tujuan, implikasi, dan sebagainya sesuatu):
berbagai-bagai ~ telah diberikan terhadap peristiwa tersebut;
selama kita berpegang pada hakikat ini, selama itu pula kita tidak mungkin memberikan ~ baru terhadap karya sastera lama kita;

menginterpretasikan membuat interpretasi tentang (sesuatu), mentafsirkan:
tugas utama bimbingan kerjaya ialah ~ dan meramalkan perubahan belia;
~ segala bentuk tingkah laku;

penginterpretasian perihal (proses) menginterpretasikan sesuatu, pentafsiran:
bentuk-bentuk logik ini merupakan ~ makna yang masih berada pada tahap yang longgar dan kabur;

penginterpretasi (orang dan lain-lain) yang menginterpretasikan sesuatu perkara, pentafsir:
ia hanya bertugas sebagai ~ yang dangkal.

berkongsi