imlak

[Arab]

1. perbuatan menyebut perkataan (ayat dan lain-lain) supaya ditulis oleh orang lain;

2. sesuatu yang dikatakan atau dibaca supaya ditulis oleh orang lain, rencana;

mengimlakkan menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain, merencanakan.

berkongsi