iktisad

[Arab] ekonomi, perekonomian:
kerajaan sedang berusaha hendak memajukan ~ penduduk luar bandar;
ahli ~
ahli ekonomi.

berkongsi