hodah

[sastera lama] tempat duduk di belakang gajah.

berkongsi